Palvelut

Kirjanpito

 • Kuukausittainen kirjanpito
 • Arvonlisäverolaskelmat
 • Kuukausiraportit

Palkkahallinto

 • Palkkalaskelmat
 • Palkanmaksut
 • Tulorekisteri-ilmoitukset
 • Ulosottojen laskenta
 • Ay-tilitykset
 • Palkkatodistukset
 • Työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta

Tilinpäätös

 • Tilinpäätösten laatiminen
 • Tilinpäätösneuvottelu

Vero- ja viranomaisilmoitukset

 • Yritysten veroilmoitukset
 • Verolaskelmat
 • Ennakkoverojen muutokset

Sähköinen taloushallinto

 • Unohda kuitit – sähköinen taloushallinto on nykyaikaa

Myyntireskontra

 • Myyntilaskutus
 • Myyntisaamisten seuranta

Ostoreskontra

 • Ostovelkojen seuranta
 • Ostolaskujen maksatus

Lisäpalvelut

 • Yritysten perustaminen ja muutosasiat
 • Kokouspöytäkirjojen laadinta
 • Osinkolaskelmat
 • Yksityishenkilöiden veroilmoitukset
 • Kotitalousvähennykset